(H)erken je op tijd jouw Technology Debt?

Estimated reading time: 2 minutes
(H)erken je op tijd jouw Technology Debt?

Bij veel organisaties ontstaat er vroeg of laat een zogenaamde ‘technologieschuld’ in het applicatielandschap. Ondanks dat leveranciers waarschuwen dat er binnenkort geen software updates meer uitgebracht worden, omdat een en ander uitgefaseerd wordt, blijven oude systemen toch in gebruik. Maar waar komt de term ‘technologieschuld’ of Technology Debt vandaan en wat zijn de gevolgen als je niet op tijd meebeweegt?

De bedenker van ‘Technology Debt’

Ward Cunningham, een Amerikaans computerprogrammeur en uitvinder is de bedenker van de term ‘Technology Debt’. Hij is een van de auteurs van het Agile Manifesto en vergeleek sommige problemen met code met financiële schulden. Volgens hem is het prima om tegen de toekomst te lenen, zolang je de lening maar op tijd afbetaalt. Als je bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek hebt en de hypotheekmarkt instort dan heb je na twintig of dertig jaar toch een enorm blok aan je been. Je bent als in een doolhof vast komen te zitten. Ongetwijfeld is Technology Debt actueler dan ooit, omdat technologie razendsnel verandert waardoor aanpassingen eerder genomen moeten worden om concurrerend te blijven. Niets doen blijkt geen optie te zijn.

Herkennen en erkennen

Het is belangrijk om op tijd te herkennen waar verandering van je IT applicatielandschap nodig is, maar als je oude onveilige systemen hebt dan is het belangrijker om te erkennendat je er ook iets aan moet (laten) doen. Wat zijn de gevolgen als je niets doet? Hoe langer je wacht, hoe groter de ‘schuld’ wordt is onze conclusie. Het wordt bijvoorbeeld steeds complexer om verouderde applicaties naar de cloud te migreren, omdat ze als zogenaamd ‘maatwerk’ op onduidelijke manieren aan elkaar geknoopt zijn. Niemand overziet meer het grote geheel, bijvoorbeeld op het gebied van digitale veiligheid, gebruiksgemak of  productiviteit.

Vijf tips om Technology debts te voorkomen

Gelukkig zijn er genoeg manieren om geen schuldig gevoel over te houden. Deze 5 tips helpen je daarbij:

  1. Breng eerst de bedrijfsprocessen van de organisatie ik kaart, benoem vervolgens de pijn en onderzoek dan pas welke technologie daarbij past.
  2. Definieer wat de kritieke onderdelen van jouw bedrijf zijn, zodat je focus houdt op wat als eerste belangrijk is om aan te pakken.
  3. Ga in gesprek met andere afdelingen waardoor dezelfde applicaties ook voor anderen gebruikt kunnen worden. (Kies waar mogelijk voor standaardisatie en uniformiteit)
  4. Splits software projecten op in kleinere delen, zodat je tussentijds de impact ervan ervaart en ervan kunt leren (Agile methodiek)
  5. Reserveer vaker tijd voor onderzoek en praat geregeld met je IT-partner om op de hoogte te blijven.

Roadmap sessies

Hoe blijft jouw IT applicatielandschap modern en toekomstbestendig? Deze vraag en nog veel andere vragen beantwoorden we graag tijdens een roadmap sessie. Neem Contact met ons op om ‘Technology Innocence’ samen haalbaar te maken, want technologie moet gewoon altijd voor je werken…

Share this post
Facebook
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp

Always direct
Receive the latest news?

Subscribe to the newsletter!

The Sourcing Company makes working in the cloud possible for all your employees, anytime and anywhere. We are looking for the most suitable and groundbreaking ICT solutions to enable you to work carefree.

© 2021 - The Sourcing Company - All rights reserved - Privacy statementDisclaimer

Website development: Media shed